Vanliga frågor

 

Hur får artikelarkivet användas? (Open Access statement)

lambda nordica övergick 2012 till Open Access-utgivning, och gjorde samtidigt alla äldre nummer tillbaka till 1989 tillgängliga i fulltext via artikelarkivet. Eftersom lambda nordica uppfyller internationellt vedertagna kriterier för Open Access listas tidskriften i databasen DOAJ. Den som laddar ned en artikel från artikelarkivet har ingen automatisk rätt att använda innehållet för något annat än privat, icke-kommersiellt bruk (t ex läsning, kopiering, utskrift, sökning eller länkning till artikeln). Om du vill söka tillstånd för icke-privat bruk ber vi dig ta kontakt med oss.

Är tidskriften tillgänglig genom fler kanaler?

lambda nordica har ingått ett elektroniskt licensavtal med EBSCO Information Services, så att nyare nummer av tidskriften finns i fulltextversionen av EBSCO:s databas LGBT Life™. Med databasen kan man göra kraftfulla sökningar som både ger träffar i vår tidskrift och hundratals andra titlar på området.

När levereras min beställning?

lambda nordica leveras vanligen inom ett par dagar från det beställningen gjorts. Om du inte angett annat i beställningen skickas tidskriften med B-post, vilket tar upp till tre dagar inom Sverige.

Varför kan jag inte beställa nummer 3–4/1996?

Numret sålde slut för mycket länge sedan och författarna önskar inte att det trycks om. Däremot går artiklarna att läsa var för sig i artikelarkivet.

Tar lambda nordica ut avgifter av författarna?

Nej, tidskriften tar varken ut insändningsavgift (submission fee) eller granskningsavgift (article processing charge, APC) av den som skickar in ett manuskript.

Kommentarer inaktiverade.