Redaktion

lambda nordicas redaktion består av tre chefredaktörer, en bokredaktör och en sekreterare.

Jenny Björklund är sedan 2012 en av lambda nordicas chefredaktörer. Hon är
fil.dr. och docent i litteraturvetenskap och arbetar som lektor i genusvetenskap vid 
Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen är bland annat litteratur (1900-talets
och samtida), kulturstudier, queerteori, feministisk teori och kroppsteori. Hennes
avhandling handlar om de kvinnliga lyrikerna i det svenska litterära fyrtiotalet, och
hon har varit medredaktör för en antologi om Agnes von Krusenstjerna. Hon arbetar för närvarande med ett projekt om familj i svensk 2000-talslitteratur. Hennes senaste bok är Lesbianism in Swedish Literature: An Ambiguous Affair (Palgrave Macmillan 2014).

Ulrika Dahl är sedan 2009 en av lambda nordicas chefredaktörer och även ansvarig utgivare. Hon är kulturantropolog och docent i genusvetenskap, sedan 2016 verksam vid Uppsala Universitet. Dahl har bl a forskat om jämställdhet och heteronormativitet, genusvetenskapens framväxt i Norden och om queera femininiteter och femme-ininitetsfigurationer. Bland hennes publikationer finns böckerna Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research 1975-2005 (med Ulla Manns och Marianne Liljeström, Södertörn 2016) Skamgrepp: Femme-inistiska Essäer (Leopard, 2014) och Femmes of Power: Exploding Queer Femininities (med Del LaGrace Volcano, Serpent’s Tail 2008) och artiklar i bl a Feminist Theory, NORA, Tidskrift för Genusvetenskap och Gender, Place and Culture och olika antologier. Just nu forskar hon om queera familjeformationer och framtider och leder också projektet Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region vid Södertörns högskola.

Ann-Sofie Lönngren är lambda nordicas bokredaktör. Hon är fil.dr. i litteraturvetenskap och arbetar som forskare vid Uppsala universitet, där hon även är en av arrangörerna av det tvärvetenskapliga Queerseminariet. För närvarande arbetar hon med ett projekt om litterära transformationer från människa till djur i nordisk, realistisk prosa efter 1890.

Karin Lindeqvist är lambda nordicas sekreterare. Hon är jur. kand. och fil. mag. i litteraturvetenskap och historia, skribent och översättare. Hon har översatt bland annat Patricia Highsmiths, Judith Butlers och Angela Carters böcker. Mellan 1985 och 1997 drev hon Kvinnobokhandeln Medusa i Stockholm.

Kommentarer inaktiverade.