Bankuppgifter

Plusgiro 76 92 20-5 (Föreningen Lambda Nordica)

Kontonummer (inrikes betalningar): 9960 4207692205

Bank: Nordea AB, SE-105 71 Stockholm

För internationella betalningar:

  • IBAN-kontonummer: SE16 9500 0099 6042 0769 2205
  • BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PayPal-identitet: Föreningen Lambda Nordica

Kommentarer inaktiverade.