Ideella föreningen Lambda Nordica

Tidskriften lambda nordica ges ut av föreningen lambda nordica (orgnr 802439-5306). Som närmare framgår av stadgarna är medlemskap öppet för alla fysiska personer mot en avgift. I medlemsavgiften ingår prenumeration. Vid årsmötet väljer medlemmarna:

  • styrelsen, som väljer ansvarig utgivare och sköter den ekonomiska förvaltningen av tidskriften, och
  • redaktionen, som tillsammans med ansvarig utgivare ansvarar för tidskriftens innehåll och utgivning.

 

Kommentarer inaktiverade.