Om tidskriften

lambda nordica startades redan 1989 av Benny Henriksson, men överlevde den gången i brist på anslag bara ett år. Genom att Vetenskapsakademien år 1993 efter ingripande från den kvarlevande släkten återställde det ursprungliga syftet hos Torsten Amund Amundsons forskningsfond för ”studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring” (se lambda nordica nr. 1-2 1995 s. 6 ff) uppstod möjlighet att återuppta utgivningen i en ny serie från 1995 och framåt.

Tidskriften lambda nordica måste som de flesta vetenskapliga tidskrifter stödja sig på bidrag från externa fonder, för lambda nordicas del Torsten Amund Amundsons fond, Kungl. Vetenskapsakademien, och Statens kulturråd. Under 2006 utgick utan särskild motivering bidraget från Amundsons fond och även tryckningsbidraget från Statens kulturråd uteblev på grund av justeringen av utgivningsåret.

Inför ansökningsomgången för Amundsons fond 2007 presterades ett upprop för tidskriften, som till redaktionens stora glädje samlade ett mycket stort antal namn, främst från forskare i Sverige och Finland. De skrev under på att tidskriften, trots att antalet prenumeranter kunde vara högre, behövs för homosexualitets- och queerforskningen i Norden.

Efter åtta månaders väntan fick tidskriften ett positivt besked som säkrade utgivningen under de kommande åren.

Kommentarer inaktiverade.