Leveransadress
Namn
Adress

Postkod
Postort
Land
E-postadress
Fakturaadress
Klicka här om leverans- och fakturaadressen är densamma.
Namn
Adress

Postkod
Postort
Land
E-postadress
Prenumerationer och medlemskap
Medlemskap och prenumeration (för privatpersoner)
Postadress i Sverige (275 kr) Postadress i resten av världen (375 kr)
Prenumeration (för institutioner)
Postadress i Sverige (650 kr) Postadress i resten av världen (750 kr)
Nummer Antal Pris
4/1997 - [Verksamheten vid historisk-filosofiska fakulteten, Universitetet i Bergen] 30kr
1/1998 - Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur 30kr
2/1998 - Platon och den homoerotiska diskursen 30kr
3-4/1998 - Max Eisfeld - Den store kjaerlighed i Herman Bangs liv 30kr
1/1999 - Instabila identiteter 30kr
2-3/1999 - Ordet, tystnaden och läsningen 30kr
4/1999 - Ideologi, identitet, sexualitet 30kr
1/2000 - Knallen - bögens barnmorska 30kr
2-3/2000 - Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden 30kr
4/2000 - Heteronormativitet i receptionshistorien 30kr
1-2/2001 - Både och/och/varken eller: Svenska biteoretiska perspektiv 30kr
3/2001 - Jeanette Winterson - kunst, køn og identitet 30kr
4/2001 - Nazismens homoerotiska rötter 30kr
1/2002 - August Strindberg 30kr
2/2002 - Sextiotal 30kr
3-4/2002 - Farväl heteronormativitet I 30kr
1-2/2003 - Farväl heteronormativitet II 30kr
3/2003 - Lesbisk litteraturhistoria 30kr
4/2003 - Solsångaren 30kr
1-2/2004 - Barbro Alving 30kr
3-4/2004 - Märta Möller - ett kvinnoliv 30kr
1-2/2006 - H.C. Andersen som hetero-seksuel 30kr
3/2006 - Platonisk kärlek under renässansen 30kr
4/2006 - Lesbiska erfarenheter 30kr
1-2/2007 - Opp alla jordens homofile! 30kr
3/2007 - L-word och homoerotisk konst 30kr
4/2007 - Klara Johansson 30kr
1-2/2008 - Kungar och drottningar 30kr
3/2008 - Selma Lagerlöf 30kr
4/2008 - Queera maskuliniteter 30kr
1/2009 - Tema: Collage 30kr
2/2009 - Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009) 30kr
3-4/2009 - Queer Fashion 30kr
1-2/2010 - Queerteologi 30kr
3-4/2010 - Queera metodologier 30kr
1/2011 - Då och nu 79kr
2-3/2011 - Child 149kr
4/2011 - Djurstudier 79kr
1-2/2012 - Cripteori 30kr
3/2012 - Inte ett Strindbergsnummer - tillägnat Siri von Essen (1850-1912) 30kr
4/2012 - "In transition"?: Central/Eastern European sexualities 30kr
1/2013 - Aktivism 30kr
2/2013 - Representationer 30kr
3-4/2013 - Trans health (care) 30kr
1/2014 - We're here 79kr
2/2014 - Queeraktivism i SydEuropa 79kr
3-4/2014 - Kinship & Reproduction 149kr
1/2015 - lambda nordica 20 år 79kr
2-3/2015 - Gender Trouble 25 år 149kr
2-3/2015 - Gender Trouble 25 år 149kr
4/2015 - Queer Aging 79kr
1-2/2016 - Queering Femininity 149kr
3-4/2016 - Queering histories and temporalities 149kr
1/2017 - Öppet nummer 79kr
2-3/2017 - Postcolonial Queer Europe 149kr
4/2017 - Öppet nummer 79kr
1-2/2018 - Queer readings/Reading the queer 149kr
3–4/2019 - New Nordic Queer Research 149kr
Kommentarer/Övrigt

Du kan handla från Lambda Nordica med hjälp av PayPal. Detta innebär att du slipper eventuella avgifter, särskilt om du beställer från utanför EU. Om du vill att vi ska fakturera dig via PayPal, vänligen uppge detta i kommentarsfältet nedan. För att betala fakturan behövs inget PayPal-konto, endast ett konto- eller kreditkort.