Särskilda anvisningar till bokrecensenter

För anvisningarna svarar tidskriftens bokredaktör Ann-Sofie Lönngren.

Omfång och format

Enkelrecension: ca 1 000 ord; dubbel/trippelrecension: ca 1 500 ord.

Vänsterjusterad text utan rak högermarginal. Indrag vid nytt stycket. Standardtypsnitt 12 punkter, radavstånd 1,5.

Språk

Svenska, danska, norska eller engelska

Rubrikmallar

Antologier med texter av flera författare:
Sörberg, Anna Maria (red.) Över regnbågen: röster ur en rörelse: historier om kärlek och kamp. Stockholm: Atlas 2010 (190 sidor)

Antologier med texter av en författare:
Berubé, Allan My desire for history: essays in gay, community, & labour history (red. John D’Emilio & Estelle B. Freedman). Chapel Hill: The University of North Carolina Press 2011 (332 sidor)

Monografier, exempel 1:
Ekström, Malin Allvarsam parodi och möjlighetens melankoli: en queerteoretisk analys av Ruts bok. (diss.) Uppsala universitet: Teologiska institutionen 2011 (208 sidor)

Monografier, exempel 2:
Dreger, Alice Domurat One of us: conjoined twins and the future of normal. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 2004 (198 sidor)

Recensionen inleds med rubrik på något av dessa format och avslutas med recensentens namn och institutionstillhörighet (ex.: Ann-Sofie Lönngren, Uppsala universitet). Mellanrubriker undviks.

Litteraturhänvisningar

Litteraturhänvisningar i såväl löpande text som litteraturlista följer Author-Date-systemet i Chicago Manual of Style; se tidskriftens allmänna skrivanvisningar.

Kommentarer inaktiverade.