XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Stockholm 19-21 augusti 2015 Call for papers:

Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning.
Konferensens huvudtema är Kön, historia, framtider. Arrangörerna vill därmed fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet samt på diskussioner om disciplinens framtid.
Inbjudna keynote speakers är Madina Tlostanova från Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moskva, och Alexandra Shepard, redaktör för Gender & History, University of Glasgow.
Förslag på papers och sessioner med koppling till huvudtemat eller till kvinno-, genus- och sexualitetshistoria i bredare bemärkelse kan lämnas till och med den 15 december 2014.

Uppdaterad information om konferensen och om anmälan lämnas fortlöpande på Nordiska kvinno- och genushistorikermötets webbplats:
http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/

Förslagen skickas till: nkghm15@historia.su.se

Varmt välkomna till Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015!

Arr. Föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH), Stockholms universitet samt Södertörns högskola

Det här inlägget postades i Alla nyheter. Bokmärk permalänken.