thumbnail_omslag_lambda_17_4_171211

Grundades: 1989

Utgivningsfrekvens: 3 nummer per år, varav ett dubbelnummer; Open Access

Antal sidor

  • Enkelnummer: ca 69 s.
  • Dubbelnummer: ca 128 s.

Storlek: 15 x 21 cm

Illustrerad: Ja

ISSN: 1100-2573 (print), 2001-7286 (online)

Redaktörer:

 

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier. Vi strävar efter att främja dialogen mellan etablerade och yngre forskare med syftet att inspirera till ökad HLBTQ-forskning i Norden samt att bidra till öppnandet av nya forskningsfält inom området. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell HLBTQ-litteratur.

Hela perioden 2014–2017 finansierar Vetenskapsrådet en del av den arbetstid som chefredaktörerna Jenny Björklund och Ulrika Dahl ägnar tidskriften. Sitt senaste beslut motiverar VR med (1) att redaktionsrådet och redaktörerna har en stark vetenskaplig ställning, (2) att tidskriften håller högsta vetenskapliga kvalitet och främjar förnyelse, och (3) att lambda nordica bara i liten utsträckning överlappar med andra tidskrifter.

Vet du någon bok vi borde recensera? Klicka på knappen nedan för att skicka ett mail till vår recensionsansvariga.

Priser 2018

Sverige Utrikes
Privatperson 275 375
Institution 650 750

* Alla priser i SEK.